CaravanComfort

Podmínky půjčení

Podmínky zapůjčení obytného vozu

Logo společnosti CaravanComfort

Všeobecné podmínky

 • Nájemce musí být držitelem sk. B s praxí min. 5 let, věk min. 25 let
 • Při zapůjčení je nutné předložit 2 platné doklady (OP nebo PAS,ŘP)
 • Vratná kauce při předání vozu 25000,-Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním nebo na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění v případě nehody zaviněné zákazníkem.
 • Při zapůjčení na méně než 5 dní je účtován servisní poplatek 1500,- Kč vč. DPH
 • Bez limitu ujetých km
 • Přistavení zapůjčeného vozu na Vámi požadované místo 15Kč/km

 

Převzetí a vrácení vozidla

 • Vůz se předává i vrací v čistém stavu
 • Vůz se předává i vrací s plnou nádrží pohonných hmot
 • Plyn a vodu před vrácením nájemce nedoplňuje
 • Vůz se vrací s vyprázdněným odpadem (kazetou) WC. V opačném případě je nájemci účtován poplatek ve výši 1000,- Kč
 • Pokud bude po dobu zapůjčení vozu použita lékárnička nebo hasicí přístroj je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
 • Předání a převzetí vozu zabere cca 60 min. a je nutno s tímto počítat

 

Platební podmínky

 • Po provedení rezervace obdrží nájemce emailem náhled nájemní smlouvy spolu se zálohovým daňovým dokladem. Originál nájemní smlouvy a zálohového listu bude odeslán nájemci poštou k podpisu. Aby byla rezervace platná je nutné, aby nájemce uhradil zálohu 30% jako blokaci termínu do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy a odeslal podepsanou smlouvu zpět pronajímateli. Zbývající část nájemného ve výši 70% je nájemce povinen uhradit pronajímateli nejpozději 14 dnů přede dnem předání vozidla nájemci. Nájemce v den převzetí také skládá vratnou kauci 25000,-Kč na pokrytí možných škod jím způsobených.

 

Sankce

 • Při ztrátě osvědčení technického průkazu bude nájemci účtována pokuta ve výši 2000,- Kč vč. DPH
 • Při ztrátě klíčů do zapalování nebo od nástavby vozu bude nájemci účtována pokuta ve výši 4000,-Kč vč. DPH
 • Při extrémním znečištění interiéru vozu bude nájemci účtována pokuta 1500,- Kč vč. DPH

soubor ke stažení   Soubory ke stažení:

Smlouva o nájmu Caravan Comfort s.r.o. | Podmínky pronájmu obytného vozidla

Adobe reader stáhnout program Adobe Reader